artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 67/2021 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 30 grudnia 2021 r.

artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 66/2021 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 30 grudnia 2021 r.

artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 65/2021 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 30 grudnia 2021 r.

artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 64/2021 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 28 grudnia 2021 r.

artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 63/2021 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 17 grudnia 2021 r.