artykuł nr 16

UCHWAŁA NR XXXIV/248/21

artykuł nr 17

UCHWAŁA NR XXXIV/247/21

artykuł nr 18

UCHWAŁA NR XXXIV/246/21

artykuł nr 19

UCHWAŁA NR XXXIV/245/21

artykuł nr 20

UCHWAŁA NR XXXIV/244/21