artykuł nr 1

Adres punktu zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon

Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. f ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.) informuję o adresach punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów.

Do poszczególnych punktów odpady przyjmowane są odpłatnie. Cenniki przyjęcia poszczególnych grup odpadów dostępne są bezpośrednio u podmiotów odbierających.

 

 FOLIA ROLNICZA, OPONY ROLNICZE, SZNUREK ROLNICZY:

1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., ul. Stara Droga 85, 97-500 Radomsko, Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Płoszowie

 

FOLIA ROLNICZA:

1.   Eko-Flex E-group s.c.

Zarządzanie odpadami i recycling

ul. Koszarowa 19

67-300 Szprotawa

tel. 068/416 13 30

 

2.   Zuo International

Kunowice

ul. Słubicka 50

tel. 693 196 338

odpad przyjmowany tylko zapakowany osobno, indywidualna wycena

 

3.   Wtórpol

ul. Koniawska 34 A

66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 95/723 96 88

 

4.   EKO24 Barbara Plewko

ul. Królowej Jadwigi 1

74-400 Dębno

tel. 95/760 29 38

 

5.   TRANS-FORMACJA Marcin Wijatyk

Ołobok, ul. Słoneczna 17

66-213 Skąpe

tel. 68/444 75 76

 

6.   Eko Recycling

ul. Gorzowska 8

74-400 Dębno

tel. 665 490 550

 

OPONY ROLNICZE:

1.   Grupa RECYKL S.A.

Oddział w Krośnie Odrzańskim

ul. Gubińska 40

66-600 Krosno Odrzańskie

tel. 607 550 533

 

2.   TRANS-FORMACJA Marcin Wijatyk

Ołobok, ul. Słoneczna 17

66-213 Skąpe

tel. 68/444 75 76

 

3.   Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych

Długoszyn 80

69-200 Sulęcin

tel. 95/755 93 71

 

4.   Grupa RECYKL S.A.

ul. Letnia 3

63-100 Śrem

tel. 61/281 06 11

 

5.   EKO24 Barbara Plewko

ul. Królowej Jadwigi 1

74-400 Dębno

tel. 95/760 29 38

 

6.   EKO RECYKLING Radosław Wrobel

ul. Gorzowska 8

74-400 Dębno

tel. 665 490 550

 

SZNUREK ROLNICZY:

1.   Zuo International

Kunowice, ul. Słubicka 50

69-100 Słubice

tel.693 196 338

 

2.   TRANS-FORMACJA Marcin Wijatyk

Ołobok, ul. Słoneczna 17

66-213 Skąpe

tel. 68/444 75 76

 

3.   Eco Recykling

ul. Gorzowska 8

74-400 Dębno

tel. 665 490 550

 

4.   Wtórpol

ul. Koniawska 34 A

66-400 Gorzów Wlkp.