artykuł nr 1

Miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Kodrąb niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

 

  • PGK Sp. z o. o. w Opocznie – ZUO w Różannej , 26-300 Opoczno;
  • PGK Sp. z o. o. w Radomsku – ZUOKw Płoszowie, ul. Jeżynowa 40, 97-5000 Radomsko;
  • ZGO AQUARIUM Sp. z o. o. – ZGO Pukinin,Pukinin 140, 96-200 Rawa Mazowiecka.