artykuł nr 1

Miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Kodrąb niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne pochodzące z terenu Gminy Kodrąb zostały zagospodarowane w 2023 roku w:

 • Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, Płoszów ul. Jeżynowa 40,
  97-500 Radomsko;
 • Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Końskich Sp. z o.o., ul. Spacerowa 145,
  26-200 Końskie;
 • Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych „Kępny Ług” we Włoszczowie.

 

Odpady ulegające biodegradacji pochodzące z terenu Gminy Kodrąb zostały zagospodarowane w 2023 roku w:

 • Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, Płoszów ul. Jeżynowa 40,
  97-500 Radomsko;
 • Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Końskich Sp. z o.o., ul. Spacerowa 145,
  26-200 Końskie;
 • Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych „Kępny Ług” we Włoszczowie.
 • Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Opocznie