artykuł nr 11

Zarządzenie Nr 88/2019 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 21 listopada 2019 roku

artykuł nr 12

Zarządzenie Nr 87/2019 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 14 listopada 2019 roku

artykuł nr 13

Zarządzenie Nr 86/2019 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 14 listopada 2019 roku

artykuł nr 14

Zarządzenie Nr 85/2019 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 4 listopada 2019 roku

artykuł nr 15

Zarządzenie Nr 84/2019 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 4 listopada 2019 roku