artykuł nr 1

Uchwała Nr XVI/133/19

artykuł nr 2

Uchwała Nr XVI/132/19

artykuł nr 3

Uchwała Nr XVI/131/19

artykuł nr 4

Uchwała Nr XVI/130/19

artykuł nr 5

Uchwała Nr XVI/129/19