artykuł nr 1

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kodrąb znajduje się w załączniku poniżej