artykuł nr 1

Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy

Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kodrąb jest  firma EKOM ul. Zakładowa 29, 26-052 Nowiny   tel./fax. 41 315-40-03, tel.41 368-46-61 e-mail: ekomkielce@poczta.onet.pl.

Natomiast, jak wynika ze składanych do tut. Urzędu Gminy sprawozdań z odbioru odpadów komunalnych, czynnymi podmiotami odbierającymi odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne są firmy:

1. FCC POLSKA SP. Z O.O. ul. Lecha 10 , 41-800 Zabrze, województwo śląskie,
2.  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Stara Droga 85, 97-500 Radomsko