artykuł nr 26

Uchwała Nr XXX/209/17

artykuł nr 27

Uchwała Nr XXX/208/17

artykuł nr 28

Uchwała Nr XXX/207/17

artykuł nr 29

Uchwała Nr XXX/206/17

artykuł nr 30

Uchwała Nr XXX/205/17