artykuł nr 21

Uchwała Nr XXXII/214/17

artykuł nr 22

Uchwała Nr XXXII/213/17

artykuł nr 23

Uchwała Nr XXXII/212/17

artykuł nr 24

Uchwała Nr XXXI/211/17

artykuł nr 25

Uchwała Nr XXXI/210/17