artykuł nr 16

Uchwała Nr XXXIII/219/17

artykuł nr 17

Uchwała Nr XXXIII/218/17

artykuł nr 18

Uchwała Nr XXXII/217/17

artykuł nr 19

Uchwała Nr XXXII/216/17

artykuł nr 20

Uchwała Nr XXXII/215/17