artykuł nr 11

Uchwała Nr XXXIII/224/17

artykuł nr 12

Uchwała Nr XXXIII/223/17

artykuł nr 13

Uchwała Nr XXXIII/222/17

artykuł nr 14

Uchwała Nr XXXIII/221/17

artykuł nr 15

Uchwała Nr XXXIII/220/17