artykuł nr 56

Uchwała Nr XXVII/179/17

artykuł nr 57

Uchwała Nr XXVI/178/17

artykuł nr 58

Uchwała Nr XXVI/177/17

artykuł nr 59

Uchwała Nr XXVI/176/17

artykuł nr 60

Uchwała Nr XXVI/175/17