artykuł nr 51

Uchwała Nr XXVII/184/17

artykuł nr 52

Uchwała Nr XXVII/183/17

artykuł nr 53

Uchwała Nr XXVII/182/17

artykuł nr 54

Uchwała Nr XXVII/181/17

artykuł nr 55

Uchwała Nr XXVII/180/17