artykuł nr 6

Uchwała Nr XXXV/229/17

artykuł nr 7

Uchwała Nr XXXIV/228/17

artykuł nr 8

Uchwała Nr XXXIV/227/17

artykuł nr 9

Uchwała Nr XXXIV/226/17

artykuł nr 10

Uchwała Nr XXXIV/225/17