artykuł nr 1

Uchwała Nr XXXVI/234/17

artykuł nr 2

Uchwała Nr XXXVI/233/17

artykuł nr 3

Uchwała Nr XXXVI/232/17

artykuł nr 4

Uchwała Nr XXXVI/231/17

artykuł nr 5

Uchwała Nr XXXV/230/17