artykuł nr 1

Zestawienie przedsięwzięcia Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Gmina Kodrąb

Zgodnie z zapisami § 2 ust 2 pkt 5 Porozumienia udostępniamy uzupełnione, aktualne dane, ze stanem na dzień 31.12.2023 r., dotyczących wdrażania Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

(liczbę złożonych Wniosków o dofinansowanie, liczbę zawartych umów o dofinansowanie, liczbę zrealizowanych przedsięwzięć, kwotę wypłaconych dotacji, dla przedsięwzięć) z terenu Gminy Kodrąb.

artykuł nr 2

Zmiany w Programie Priorytetowym „Czyste Powietrze"

Zmiany w Programie Priorytetowym „ Czyste Powietrze "

od 22 kwietnia 2024 roku

Wprowadzenie obowiązku wyboru pomp ciepła oraz kotłów zgazowujących drewno i kotłów na pellet tylko z tych wpisanych na listę zielonych urządzeń i materiałów (lista ZUM), a także możliwość uzyskania najwyższego poziomu dofinansowania tylko na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny albo jeden lokal mieszkalny w takim budynku – to zmiany w „Czystym Powietrzu”, które zaczną obowiązywać od kwietnia 2024 r.

Zgodnie z zapowiedziami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) z początku tego roku, parametry pomp ciepła, które będą kwalifikowały się do  programu „Czyste Powietrze” mają być potwierdzane badaniami wykonanymi w akredytowanym laboratorium. Przewiduje się okres przejściowy, który zakończy się w czerwcu br. To jeden ze sposobów uchronienia beneficjentów przed zakupem i montażem urządzeń, które nie spełniają parametrów deklarowanych w karcie produktu i etykiecie energetycznej.

Podobne rozwiązanie dotyczy kotłów zgazowującego drewno oraz kotłów na pellet drzewny, przy czym tutaj nie planuje się zmiany wymogów w programie „Czyste Powietrze”, a jedynie obowiązkowy wybór tych urządzeń  z listy ZUM.

Dodatkowe wymogi dotyczące listy ZUM poddane zostały konsultacjom z przedstawicielami branży producentów i dystrybutorów pomp ciepła oraz stroną społeczną.

Kolejną ważną zmianą w programie „Czyste Powietrze” będzie ograniczenie możliwości dofinansowania w części 3) programu. Beneficjent, który raz skorzysta z najwyższego poziomu dofinansowania (część 3) programu), będzie mógł wnioskować o dofinansowanie na kolejne budynki tylko w ramach części 1) programu (podstawowy poziom dofinansowania).

 

Ważne terminy dla beneficjentów programu „Czyste Powietrze”:

  • Zakończenie okresu przejściowego: 13 czerwca 2024 r.
artykuł nr 3

Zestawienie przedsięwzięcia Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Gmina Kodrąb

Zgodnie z zapisami § 2 ust 2 pkt 5 Porozumienia udostępniamy uzupełnione, aktualne dane, ze stanem na dzień 31.12.2023 r., dotyczących wdrażania Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

(liczbę złożonych Wniosków o dofinansowanie, liczbę zawartych umów o dofinansowanie, liczbę zrealizowanych przedsięwzięć, kwotę wypłaconych dotacji, dla przedsięwzięć) z terenu Gminy Kodrąb.

artykuł nr 4

Zestawienie przedsięwzięcia Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Gmina Kodrąb

Zgodnie z zapisami § 2 ust 2 pkt 5 Porozumienia udostępniamy uzupełnione, aktualne dane, ze stanem na dzień 30.09.2023 r., dotyczących wdrażania Programu Priorytetowego Czyste Powietrze (liczbę złożonych Wniosków o dofinansowanie, liczbę zawartych umów o dofinansowanie, liczbę zrealizowanych przedsięwzięć, kwotę wypłaconych dotacji, dla przedsięwzięć) z terenu Gminy Kodrąb.

artykuł nr 5

Informacja- w trosce o beneficjentów programu CZYSTE POWIETRZE - uwrażliwienie na nieuczciwych wykonawców