artykuł nr 1

Zestawienie przedsięwzięcia Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Gmina Kodrąb

Zgodnie z zapisami § 2 ust 2 pkt 5 Porozumienia udostępniamy uzupełnione, aktualne dane, ze stanem na dzień 30.09.2023 r., dotyczących wdrażania Programu Priorytetowego Czyste Powietrze (liczbę złożonych Wniosków o dofinansowanie, liczbę zawartych umów o dofinansowanie, liczbę zrealizowanych przedsięwzięć, kwotę wypłaconych dotacji, dla przedsięwzięć) z terenu Gminy Kodrąb.

artykuł nr 2

Informacja- w trosce o beneficjentów programu CZYSTE POWIETRZE - uwrażliwienie na nieuczciwych wykonawców

artykuł nr 3

Zestawienie przedsięwzięcia Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Gmina Kodrąb

Zgodnie z zapisami § 2 ust 2 pkt 5 Porozumienia udostępniamy uzupełnione, aktualne dane, ze stanem na dzień 30.06.2023 r., dotyczących wdrażania Programu Priorytetowego Czyste Powietrze (liczbę złożonych Wniosków o dofinansowanie, liczbę zawartych umów o dofinansowanie, liczbę zrealizowanych przedsięwzięć, kwotę wypłaconych dotacji, dla przedsięwzięć) z terenu Gminy Kodrąb.

artykuł nr 4

Zaproszenie

obrazek
artykuł nr 5

Konkurs EKO-DOM

Konkurs prowadzony jest przez cały rok 2023 i skierowany do mieszkańców województwa łódzkiego, którzy wymienili nieefektywne źródło ciepła w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych na terenie województwa łódzkiego w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

więcej informacji w załączniku poniżej lub na stronie https://www.wfosigw.lodz.pl/konkursy/konkursy-o-nagrode-funduszu/970-wymieniles-stary-kociol-na-nowy-ekologiczny-dodatkowe-300-zl-czeka-na-ciebie

Załączniki:
informacja o konkursie205 KB