artykuł nr 1

Ankieta

Szanowni Państwo!

W zakresie programu „Czyste powietrze” wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców oraz mając na uwadze dbałość o środowisko, przygotowaliśmy dla Państwa anonimową ankietę dotyczącą oceny istniejącego źródła ciepła, oceny potrzeby wymiany istniejącego źródła ciepła oraz wstępnej analizy stanu budynku pod kątem termomodernizacji.

Zachęcamy osoby zainteresowane do wypełnienia ankiety.

Wypełnioną ankietę w formie papierowej prosimy dostarczyć do Urzędu Gminy Kodrąb do 31.12.2022 r., II piętro pok. nr 20.

Załączniki:
Ankieta dla mieszkańców401 KB
artykuł nr 2

Zestawienie przedsięwzięcia Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Gmina Kodrąb

artykuł nr 3

Program Czyste powietrze - ulotka

obrazek
Załączniki:
Czyste powietrze - ulotkaMB
artykuł nr 4

Obwieszczenie Zarządu Województwa Łódzkiego

artykuł nr 5

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Odpadów z tworzyw sztucznych nie należy spalać w domowych piecach
czy kotłowniach, ponieważ w panujących tam warunkach rozkład termicznych spalanie tworzyw przebiega w zbyt niskiej temperaturze (180-500°C) i przy zbyt małym dostępie tlenu, w wyniku czego w obecności odpadów organicznych powstają szkodliwe dla zdrowia substancje, w tym rakotwórcze oraz zwiększa się emisja pyłów.

Odpady tworzyw sztucznych to cenny surowiec wtórny do recyklingu,
z którego można wytworzyć nowe produkty (opakowania, meble ogrodowe, doniczki, słupki parkingowe itp.). Poprzez spalanie odpadów plastikowych
w piecach domowych pozbawiamy się tych wartościowych surowców
i zanieczyszczamy środowisko, w którym żyjemy.

 

Pomocne linki :

www.plasticeurope.pl

http://misja-emisja.pl/

http://www.niskaemisja.pl/

http://waznamisjazdrowaemisja.pl/niska-emisja-wysoki-poziom-zagrozenia/

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/home 

Załączniki:
informacja dla mieszkańców358 KB