artykuł nr 1

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2023

artykuł nr 2

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

artykuł nr 3

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

artykuł nr 4

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Załączniki:
za 2020 r.284 KB
artykuł nr 5

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Załączniki:
za 2019 r.891 KB