artykuł nr 1

UCHWAŁA NR XIV/98/15

artykuł nr 2

UCHWAŁA NR XIV/97/15

artykuł nr 3

UCHWAŁA NR XIV/96/15

artykuł nr 4

UCHWAŁA NR XIV/95/15

artykuł nr 5

UCHWAŁA NR XIV/94/15