artykuł nr 1

Informacja opisowa z wykonania budżetu- 2020 rok

artykuł nr 2

Informacja opisowa z wykonania budżetu- 2019 rok

artykuł nr 3

Informacja opisowa z wykonania budżetu- 2018 rok

artykuł nr 4

Informacja opisowa z wykonania budżetu- 2017 rok

artykuł nr 5

Informacja opisowa z wykonania budżetu- 2016 rok