artykuł nr 46

UCHWAŁA NR XXXVII/282/14

artykuł nr 47

UCHWAŁA NR XXXVII/281/14

artykuł nr 48

UCHWAŁA NR XXXVII/280/14

artykuł nr 49

UCHWAŁA NR XXXVII/279/14

artykuł nr 50

UCHWAŁA NR XXXVII/278/14