artykuł nr 31

UCHWAŁA NR XLI/297/14

artykuł nr 32

UCHWAŁA NR XLI/296/14

artykuł nr 33

UCHWAŁA NR XLI/295/14

artykuł nr 34

UCHWAŁA NR XL/294/14

artykuł nr 35

UCHWAŁA NR XXXIX/293/14