artykuł nr 26

UCHWAŁA NR XLI/302/14

artykuł nr 27

UCHWAŁA NR XLI/301/14

artykuł nr 28

UCHWAŁA NR XLI/300/14

artykuł nr 29

UCHWAŁA NR XLI/299/14

artykuł nr 30

UCHWAŁA NR XLI/298/14