artykuł nr 11

UCHWAŁA NR II/3/14

artykuł nr 12

UCHWAŁA NR I/2/14

artykuł nr 13

UCHWAŁA NR I/1/14

artykuł nr 14

UCHWAŁA NR XLIV/314/14

artykuł nr 15

UCHWAŁA NR XLIV/313/14