artykuł nr 1

CHWAŁA NR III/13/14

artykuł nr 2

UCHWAŁA NR III/12/14

artykuł nr 3

UCHWAŁA NR III/11/14

artykuł nr 4

UCHWAŁA NR III/10/14

artykuł nr 5

UCHWAŁA NR III/9/14