artykuł nr 6

Zarządzenie Nr 64A/2013 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 6 grudnia 2013 roku

artykuł nr 7

Zarządzenie Nr 64/2013 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 6 grudnia 2013 roku

artykuł nr 8

Zarządzenie Nr 63/2013 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 6 grudnia 2013 roku

artykuł nr 9

Zarządzenie Nr 62/2013 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 3 grudnia 2013 roku

artykuł nr 10

Zarządzenie Nr 61/2013 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 29 listopada 2013 roku