artykuł nr 6

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym udzielono ulg w zakresie podatków powyżej 500 zł- 2014 r.

artykuł nr 7

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym udzielono ulg w zakresie podatków powyżej 500 zł- 2013 r.

artykuł nr 8

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym udzielono ulg w zakresie podatków powyżej 500 zł- 2012 r.

artykuł nr 9

Osoby, które uzyskały zwrot podatku akcyzowego w kwocie powyżej 500 zł- za rok 2012

artykuł nr 10

Osoby, które uzyskały zwrot podatku akcyzowego w kwocie powyżej 500 zł- październik 2012 r.

Załączniki:
wykaz osób278 KB