artykuł nr 1

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym Wójt Gminy Kodrąb udzielił pomocy publicznej z tytułu dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników

artykuł nr 2

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym udzielono ulg w zakresie podatków powyżej 500 zł- 2022 r.

artykuł nr 3

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym udzielono ulg w zakresie podatków powyżej 500 zł- 2021 r.

artykuł nr 4

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym udzielono ulg w zakresie podatków powyżej 500 zł- 2020 r.

artykuł nr 5

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym udzielono ulg w zakresie podatków powyżej 500 zł- 2019 r.