artykuł nr 6

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu