artykuł nr 26

Zarządzenie Nr 56/2012 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 28 września 2012 roku

artykuł nr 27

Zarządzenie Nr 55/2012 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 28 września 2012 roku

artykuł nr 28

Zarządzenie Nr 54/2012 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 28 września 2012 roku

artykuł nr 29

Zarządzenie Nr 53/2012 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 28 września 2012 roku

artykuł nr 30

Zarządzenie Nr 52/2012 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 28 września 2012 roku