artykuł nr 11

Zarządzenie Nr 71/2012 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 30 listopada 2012 roku

artykuł nr 12

Zarządzenie Nr 70/2012 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 30 listopada 2012 roku

artykuł nr 13

Zarządzenie Nr 69/2012 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 30 listopada 2012 roku

artykuł nr 14

Zarządzenie Nr 68/2012 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 30 listopada 2012 roku

artykuł nr 15

Zarządzenie Nr 67/2012 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 30 listopada 2012 roku