artykuł nr 1

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 13 marca 2020 r. znal: WOOŚ.420.183.2018.MGr.24, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi krajowej nr 91 (km 0+000 do km 71+908 z wyłączeniem odcinka od km 12 +959 do km 21+152 oraz obwodnicy Radomska DK42,DK91, obwodnicy Kamieńska, Rozprzy i Srocka w ciągu DK 91