artykuł nr 16

Informacje o wykonaniu budżetu Gminy Kodrąb- 2014

artykuł nr 17

Informacje o wykonaniu budżetu Gminy Kodrąb- 2013

artykuł nr 18

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kodrąb za 2012 rok

artykuł nr 19

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kodrąb za I półrocze 2011

artykuł nr 20

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kodrąb za II kwartał 2008

Załączniki:
Załącznik 1367 KB