artykuł nr 11

Informacje dodatkowe za 2018 r.

artykuł nr 12

Informacje o wykonaniu budżetu Gminy Kodrąb- 2018

artykuł nr 13

Informacje o wykonaniu budżetu Gminy Kodrąb- 2017

artykuł nr 14

Informacje o wykonaniu budżetu Gminy Kodrąb- 2016

artykuł nr 15

Informacje o wykonaniu budżetu Gminy Kodrąb- 2015