artykuł nr 1

Informacje dodatkowe za 2019 r.

artykuł nr 2

Informacje o wykonaniu budżetu Gminy Kodrąb- 2020

artykuł nr 3

Informacje o wykonaniu budżetu Gminy Kodrąb- 2019

artykuł nr 4

Informacje dodatkowe za 2018 r.

artykuł nr 5

Informacje o wykonaniu budżetu Gminy Kodrąb- 2018