artykuł nr 1

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY KODRĄB za 2022 r.

artykuł nr 2

Informacje dodatkowe - Gmina Kodrąb za 2021 rok

artykuł nr 3

Informacje dodatkowe Urząd Gminy Kodrąb za 2021 rok

artykuł nr 4

Informacje o wykonaniu budżetu Gminy Kodrąb- 2021 rok

artykuł nr 5

Informacje dodatkowe za 2020 r.