artykuł nr 1

Informacje o wykonaniu budżetu Gminy Kodrąb- 2021 rok

artykuł nr 2

Informacje dodatkowe za 2020 r.

artykuł nr 3

Informacje dodatkowe za 2019 r.

artykuł nr 4

Informacje o wykonaniu budżetu Gminy Kodrąb- 2020

artykuł nr 5

Informacje o wykonaniu budżetu Gminy Kodrąb- 2019