artykuł nr 1

UCHWAŁA NR LX/393/23 RADY GMINY KODRĄB z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

artykuł nr 2

UCHWAŁA NR XV/124/19

artykuł nr 3

UCHWAŁA NR XXIV/162/16

artykuł nr 4

UCHWAŁA NR XII/86/15

artykuł nr 5

UCHWAŁA NR XXXIII/248/13