artykuł nr 1

UCHWAŁA NR XV/124/19

artykuł nr 2

UCHWAŁA NR XXIV/162/16

artykuł nr 3

UCHWAŁA NR XII/86/15

artykuł nr 4

UCHWAŁA NR XXXIII/248/13

artykuł nr 5

Procedura zgłoszenia pojazdu do opodatkowania