artykuł nr 1

UCHWAŁA NR LX/392/23 RADY GMINY KODRĄB z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

artykuł nr 2

Uchwały dotyczące nieruchomości

artykuł nr 3

Procedury zgłoszenia nieruchomości do opodatkowania

artykuł nr 4

Uchwały dotyczące nieruchomości

artykuł nr 5

UCHWAŁA NR XXIV/171/12