artykuł nr 1

Uchwały dotyczące nieruchomości

artykuł nr 2

Procedury zgłoszenia nieruchomości do opodatkowania

artykuł nr 3

Uchwały dotyczące nieruchomości

artykuł nr 4

UCHWAŁA NR XXIV/171/12

artykuł nr 5

UCHWAŁA NR XXIV/170/12