artykuł nr 26

Uchwały Nr II/316/2015 i II/317/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 2 grudnia 2015 roku

artykuł nr 27

Uchwała Nr II/300/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 12 grudnia 2013 roku