artykuł nr 6

Uchwała Nr II/281/2022 z dnia 8 grudnia 2022 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Kodrąb na 2023 rok

artykuł nr 7

Uchwała Nr II/32/2022 z dnia 21 stycznia 2022 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kodrąb

artykuł nr 8

Uchwała Nr II/267/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 7 grudnia 2021 roku w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Kodrąb

artykuł nr 9

Uchwała Nr II/266/2021 z dnia 7 grudnia 2021 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej budżetu Gminy Kodrąb na 2022 rok

artykuł nr 10

Uchwała Nr II/38/2021 z dnia 2 lutego 2021 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kodrąb