artykuł nr 1

Uchwała Nr II/39/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 6 lutego 2020 roku

artykuł nr 2

Uchwała Nr II/238/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 5 grudnia 2019 roku

artykuł nr 3

Uchwała Nr II/237/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 5 grudnia 2019 roku

artykuł nr 4

Uchwała Nr II/15/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 23 stycznia 2019 roku

artykuł nr 5

Uchwała Nr II/231/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 30 listopada 2018 roku