artykuł nr 1

Uchwała Nr II/41/2024 z dnia 26 stycznia 2024 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kodrąb

artykuł nr 2

Uchwała Nr II/ 232/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 4 grudnia 2023 roku w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Kodrąb

artykuł nr 3

Uchwała Nr II /231/2023 z dnia 4 grudnia 2023 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Kodrąb na 2024 rok

artykuł nr 4

Uchwała Nr II/2/2023 z dnia 3 stycznia 2023 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kodrąb

artykuł nr 5

Uchwała Nr II/282/2022 z dnia 8 grudnia 2022 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Kodrąb