artykuł nr 1

Uchwała Nr II/38/2021 z dnia 2 lutego 2021 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kodrąb

artykuł nr 2

Uchwała Nr II/258/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 7 grudnia 2020 roku w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Kodrąb

artykuł nr 3

Uchwała Nr II/257/2020 z dnia 7 grudnia 2020 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Kodrąb na 2021 rok

artykuł nr 4

Uchwała Nr II/39/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 6 lutego 2020 roku

artykuł nr 5

Uchwała Nr II/238/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 5 grudnia 2019 roku