artykuł nr 1

Oświadczenia majątkowe radnych na dzień 21 września 2014 r.