artykuł nr 1

Oświadczenia majątkowe radnych Gminy Kodrąb za rok 2012