artykuł nr 1

Skład osobowy Komisji Stałych Rady Gminy Kodrąb- VIII kadencja 2018 - 2023

Komisja Rewizyjna 

 

 1. Kaczmarczyk Urszula- Przewodnicząca Komisji
 2. Śliwa Ryszard- Zastępca Przewodniczącej Komisji
 3. Kempa Adam- Członek Komisji

 

Komisja Skarg, wniosków i petycji

 1. Florkiewicz Wojciech- Przewodniczący Komisji
 2. Bryl Urszula- Zastępca Przewodniczącego Komisji
 3. Gryglewski Sławomir- Członek Komisji

 

Komisja Budżetu i Inwestycji

 

 1. Rabęda Mirosław- Przewodniczący Komisji
 2. Buss Janusz- Zastępca Przewodniczącego Komisji
 3. Wierzbicki Grzegorz- Członek Komisji

 

Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych

 

 1. Kapica Kamila- Przewodnicząca Komisji
 2. Solarz Grzegorz- Zastępca Przewodniczącej Komisji
 3. Kobylarz Artur- Członek Komisji

 

Komisja Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 

 1. Pająk Sławomir- Przewodniczący Komisji
 2. Szewczyk Krzysztof- Zastępca Przewodniczącego Komisji
 3. Rak Sławomir- Członek Komisji

 

artykuł nr 2

Skład osobowy Komisji Stałych Rady Gminy Kodrąb-VII kadencja 2014 - 2018

Załączniki:
Załącznik40 KB