artykuł nr 1

Skład osobowy Komisji Stałych Rady Gminy Kodrąb - IX kadencja 2024 - 2029

Skład osobowy  Komisji  Stałych  Rady  Gminy  Kodrąb

IX kadencja 2024 - 2029

 

  Komisja Rewizyjna

 1. Kempa Adam- Przewodniczący Komisji
 2. Rabęda Mirosław
 3. Stawowski Waldemar

Komisja Skarg, wniosków i petycji  

 1. Nowak Andrzej - Przewodniczący Komisji
 2. Kukulski Sylwester
 3. Stawowski Zbigniew

 

  Komisja Budżetu i Inwestycji

 1. Buss Janusz
 2. Wierzbicki Grzegorz
 3. Pikiel Mateusz

 

Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych

 1. Kaczmarczyk Urszula
 2. Solarz Grzegorz
 3. Kubicz Dorota

 

Komisja Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa  

 1. Gryglewski Sławomir
 2. Mikołajczyk Mariusz
 3. Maciąg Emil
artykuł nr 2

Skład osobowy Komisji Stałych Rady Gminy Kodrąb- VIII kadencja 2018 - 2023

Komisja Rewizyjna 

 

 1. Kaczmarczyk Urszula- Przewodnicząca Komisji
 2. Śliwa Ryszard- Zastępca Przewodniczącej Komisji
 3. Kempa Adam- Członek Komisji

 

Komisja Skarg, wniosków i petycji

 1. Florkiewicz Wojciech- Przewodniczący Komisji
 2. Bryl Urszula- Zastępca Przewodniczącego Komisji
 3. Gryglewski Sławomir- Członek Komisji

 

Komisja Budżetu i Inwestycji

 

 1. Rabęda Mirosław- Przewodniczący Komisji
 2. Buss Janusz- Zastępca Przewodniczącego Komisji
 3. Wierzbicki Grzegorz- Członek Komisji

 

Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych

 

 1. Kapica Kamila- Przewodnicząca Komisji
 2. Solarz Grzegorz- Zastępca Przewodniczącej Komisji
 3. Kobylarz Artur- Członek Komisji

 

Komisja Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 

 1. Pająk Sławomir- Przewodniczący Komisji
 2. Szewczyk Krzysztof- Zastępca Przewodniczącego Komisji
 3. Rak Sławomir- Członek Komisji

 

artykuł nr 3

Skład osobowy Komisji Stałych Rady Gminy Kodrąb-VII kadencja 2014 - 2018

Załączniki:
Załącznik40 KB