artykuł nr 1

Sekretarz Gminy Kodrąb

 

Nazwisko i imię:    mgr Sznelińska Lidia

Funkcja:  
Sekretarz Gminy

Telefon:
(044) 681-93-25

tel/fax:    (044) 681-93-17

e-mail:             sekretarz@gminakodrab.pl

 
Godziny przyjęć interesantów:
7.30 - 15.30