artykuł nr 1

POSTANOWIENIE NR 441/2024 Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 22 maja 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Gm. Kodrąb

Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych

Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Kodrębie, ul. Niepodległości 9A, 97-512 Kodrąb

Termin: 28 maja 2024 r. o godz. 14:00

artykuł nr 2

I N F O R M A C J A Wójta Gminy Kodrąb z dnia 20.05. 2024 roku w sprawie dowozu osób niepełnosprawnych oraz osób, które najpóźniej w dniu wyborów ukończyły 60 lat do lokali wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 09 czerwca 2024 r.

artykuł nr 3

POSTANOWIENIE NR 438/2024 Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 17 maja 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

artykuł nr 4

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 10 maja 2024 r.o losowaniu, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w komisjach wyborczych

artykuł nr 5

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kodrąb z dnia 8 maja 2024 r. - informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.