artykuł nr 26

POSTANOWIENIE NR 12/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Kodrąb na stałe obwody głosowania

artykuł nr 27

Postanowienie Nr 195/2023 Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie podziału Gminy Kodrąb na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu