artykuł nr 1

I N F O R M A C J A Gminnej Komisji Wyborczej w Kodrębie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach

artykuł nr 2

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kodrąb z dnia 27 lutego 2024 roku informację o siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Kodrębie w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

artykuł nr 3

POSTANOWIENIE NR 225/2024 Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

artykuł nr 4

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 22 lutego 2024 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji

artykuł nr 5

Informacje Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące uprawnień osób niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat

Informacje Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące uprawnień osób niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, wraz z załącznikami.

  1. Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat - https://wybory.gov.pl/samorzad2024/pl/pkw_aktualnosci/57250
  2. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat (wraz z załącznikami) - https://wybory.gov.pl/samorzad2024/pl/pkw_aktualnosci/57249