artykuł nr 1

OBWIESZCZENIE Komisji Okręgowej Nr 101 w Kodrębie z dnia 04.09.2023 r.

artykuł nr 2

OBWIESZCZENIE

Załączniki:
OBWIESZCZENIE413 KB
artykuł nr 3

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Wybory do Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego

  Wójt Gminy Kodrąb informuje, że Krajowa Rada Izb Rolniczych Uchwałą Nr 2/2023 z dnia 22 lutego 2023 roku wyznaczyła termin wyborów do Izb Rolniczych na dzień 24 września 2024 r. w godzinach od 8.00 -18.00-tej.

Zasady wyborów:

1.  Członkami samorządu rolniczego są osoby fizyczne i prawne będące podatnikami podatku rolnego, podatku od nieruchomości z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych posiadający w nich wkłady gruntowe. Przysługuje im prawo kandydowania do Rad Powiatowych Łódzkiej Izby Rolniczej i uczestnictwa w ich wybieraniu.

2. Gmina Kodrąb w wyborach do Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego jest okręgiem dwumandatowym, gdzie wybieranych jest dwóch członków.

3. Rolnik ubiegający się o mandat członka Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa

  Łódzkiego, musi wypełnić i złożyć następujące dokumenty:

- zgłoszenie kandydata,

- oświadczenie o zgodzie na kandydowanie,

- oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,

- oświadczenie o niekaralności,

- listę osób popierających kandydaturę zawierającą, co najmniej 50 podpisów poparcia     (rolników) osób posiadających prawo wyborcze w okręgu wyborczym Kodrąb.

Zgłoszenia kandydatów do Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego przyjmowane będą przez Komisję okręgową Nr 101 w Kodrębie w dniu 4 września 2023 r., w godz. 9.00- 13.00 w Urzędzie Gminy w Kodrebie, pok. nr 22.

z up. Wójta

Lidia Sznelińska

Sekretarz Gminy

artykuł nr 4

Informacja

Spis członków izby rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego - okręg wyborczy nr 101 zostanie udostępniony do wglądu w dniach  25-31 sierpnia 2023 r. w Urzędzie Gminy Kodrąb – pokój nr 1, w godzinach 7:30-15:00

 

 

INSPEKTOR

Emilia Kopczyk

artykuł nr 5

Obwieszczenie o rejestracji kandydatow na członków do Powiatowej rady Izby Rolniczej