artykuł nr 6

Uchwała nr 9 Powiatowej Komisji Wyborczej w Radomsku z dnia 12 października 2018 r.

artykuł nr 7

OBWIESZCZENIA Gminnej Komisji Wyborczej w Kodrębie z dnia 4 października 2018 r.

artykuł nr 8

Informacja O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH oraz Informacja O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

artykuł nr 9

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 1 października 2018 r.

artykuł nr 10

Informacja dotycząca spisu wyborców

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 i § 15 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie spisu wyborców (Dz. U. z 2015 r. poz. 5) informuję, że w dniach od 01.10.2018 r. do 15.10.2018 r. każdy wyborca może sprawdzić, czy został uwzględniony w spisie wyborców uprawnionych do udziału w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Spis wyborców jest udostępniany do wglądu w Urzędzie Gminy Kodrąb, ul. Niepodległości 7, pokój nr 10, w godzinach od 7: 30 do 15:00.

Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek wyborcy.