artykuł nr 1

Wyniki Wyborów

artykuł nr 2

Informacja

obrazek
artykuł nr 3

Informacja

 

Kodrąb, dnia 11 maja 2015 r.
 
Informacja
Okręgowej Komisji nr 101 w Kodrębie
 
Zgodnie z Uchwałą Nr 9/2014 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia
25 listopada 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń
izb rolniczych
 
i n f o r m u j ę, że wybory do Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Powiecie Radomszczańskim Okręg Wyborczy nr 101 w Kodrębie wyznaczono na dzień 31 maja 2015 r. (niedziela) w godzinach od 800 do 1800.
 
Głosowanie odbywać się będzie w lokalu wyborczym z siedzibą w Urzędzie Gminy w Kodrębie, ul. 22-lipca 7 (sala konferencyjna).
 
Uprawnionych do udziału w wyborach do izb rolniczych są:
właściciele, posiadacze samoistni, użytkownicy wieczyści lub posiadacze gospodarstw rolnych ( tj. płatnicy podatku rolnego lub płatnicy podatku z działów specjalnych produkcji rolnej).
 
Przewodniczący Okręgowej Komisji
(-) Joanna Matyjak

 

artykuł nr 4

Obwieszczenie Komisji Okręgowej nr 101 w Kodrębie z dnia 11 maja 2015 roku

obrazek
artykuł nr 5

Informacja

Spis członków izby rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach
do Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego - okręg wyborczy nr 101
zostanie udostępniony do wglądu
w dniu 15 maja 2015 r.
w Urzędzie Gminy Kodrąb – pokój nr 1
w godzinach 7:30-15:30